Industri

Tectyl för industrin

I mer än 100 länder över hela världen levererar
Tectyl rostskyddsprodukter till industrin,
offshore, transport, militär, järnväg etc.m.

Offshore

Tectyl är det absolut bästa rostskyddet -
även för havsbaserade vindkraftverk. Det passar perfekt med
det ofta föränderliga svenska vädret.

Tectyl-produkter för alla ändamål

Tectyl-produkter för alla ändamål

Det finns Tectyl-produkter i många versioner och med olika egenskaper

- Beläggning med tunna (bärnstensgula produkter)

- Beläggning med transparenta produkter

- Produkter med vaxbeläggning

- Beläggning med bitumenprodukter

Idag har Tectyl produkter både med och utan lösningsmedel.

Tectyl har utvecklat ljuddämpningsprodukter med mycket goda egenskaper för att minska både buller och vibrationer. Dessa produkter kan användas för många ändamål.

Tectyl Sverige levererar produkter för praktiskt taget all industri (metallbearbetning), offshore, sjöfart (utlandstransport), militären, byggnadsstrukturer m.m.

Sjöfart

Transport

Vindmöller

Maskinindustri