Tectyl

Cookie- og privatlivspolitik

 1. Indledning 
  Denne politik beskriver, hvordan vi anvender og beskytter persondata, og skal sikre, at kunder har kendskab til de regler, der gælder for brug af de persondata, som de har adgang til som led i deres arbejde. Denne politik supplerer vores andre politikker om it-sikkerhed, internet og e-mail o.l.
  Denne politik har til formål at opfylde kravene i Persondataforordningen, herunder særligt art. 13
  Hvor der i politikken henvises til lovartikler, refererer dette til Persondataforordningen, og hvor der er tale om paragraf-henvisninger, sker dette til Persondataloven.

 2. Generelt om behandling af persondata 
  Enhver behandling af persondata i vores virksomhed sker under henvisning til principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål, ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte, ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og ikke mindst ansvarlighed er sat i højsædet.
  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne persondatapolitik, er du altid velkommen til at kontakte os.

 3. Dataansvarlig 
  Tectyl Danmark Aps er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
  Kontaktoplysninger:
  Tectyl Danmark Aps
  Nybodalen 1, 7500 Holstebro
  Cvr. nr. 41250941
  Telefonnr.: 97412077
  e-mail: info@tectyldanmark.dk
  Website: www.tectyldanmark.dk

 4. Behandlingsformål; kategorier af oplysninger der behandles 
  Formålet med behandling af persondata kan være mangeartede, men de primære formål vi behandler under, er til gennemførelse af ordrer, opfyldelse af vores aftale, samt til at optimere brugeroplevelsen på www.tectyldanmark.dk. Desuden kan vi også behandle oplysninger om ordrer for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab.

  Hvis vi undtagelsesvist skal behandle persondata til formål, der er uforenelige med ovenstående, vil du blive orienteret herom. Tilsvarende gælder, såfremt vi indsamler eller behandler persondata fra andre end dig.

  4.1 Hvilke data indsamles
  Vi anvender data om dig for at opfylde vores aftale med dig samt for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester. De persondata, vi behandler, omfatter:

  4.1.1 Automatisk indsamlede data
  Vi har en række digitale løsninger baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrøms data og cookies er eksempler på dette.

  Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra den browser, du benytter, til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din browser for at administrere vores system og foretage interne, marketingsrelaterede analyser baseret på din adfærd. Eksempler på data, der opsamles og analyseres:
  - dato og tidspunkt for besøg
  - de sider, der besøges i løsningen
  - IP-adressen, du benytter
  - IP-adressens geografiske placering
  - oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
  - URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

  Vi anvender bl.a. Google Analytics, Google Adwords, Google Tag manager, Facebook, LinkedIn der sætter cookies for os på vores hjemmeside og fungerer derfor som databehandler. Vi er dataansvarlige for det indsamlede data, og de indsamlede data bliver ikke videregivet, medmindre der foreligger et samtykke eller der er tale om en retsligt krav.

  Du kan læse mere om vores brug af cookies nedenfor i pkt. 11.

  4.1.2 Oplysninger du selv afgiver
  Vi noterer naturligvis de oplysninger, du selv giver os i forbindelse med et fysisk besøg eller et besøg på vores webside.
  Eksempler på data, som du aktivt afgiver, er som oftest almindelige og omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, stelnummer og reg. nr. m.v. og stammer oftest fra:
  - Oplysninger du deler med os via sociale medier
  - Oplysninger sendt på e-mail
  - Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelse af ordre
  - Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer

  Listen er ikke udtømmende.

 5. Behandlingsgrundlag
  Persondata behandles hovedsagelig med hjemmel i art. 6.1.b, idet behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakts retlige forpligtelser mellem os.
  Visse oplysninger, herunder følsomme, behandles i videst muligt omfang på baggrund af et samtykke, jf. straks nedenfor.

 6. Modtagere og videregivelse af persondata 
  Vi videregiver udelukkende persondata til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

  Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele disse, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

  Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være server hosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os. Vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere indenfor databehandling overholder deres forpligtelser. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

  Vi indsamler aldrig persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

 7. Opbevaringstid og sletningspolitik 
  Vi gemmer oplysninger om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, herunder så vi har mulighed for at betjene dig og din bil bedst muligt.
  Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet efter 5 år efter afslutning af kundeforholdet, hvorved der menes sidste aktive transaktion. Persondata kan blive gemt længere, såfremt der er et sagligt behov herfor, eksempelvis hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. art. 17.3.e.

  Cookies, jf. pkt. 11 slettes dog senest 12 måneder efter brug.

 8. Indsigtsret, berigtigelse og sletning (Art. 13.2.B, jf. Art. 15) 
  Du har en ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger, som vi behandler. De oplysninger, du kan anmode om er i hvert fald:
  - at der behandles persondata
  - hvad der behandles
  - formålene med behandlingen
  - de berørte kategorier af persondata (almindelige eller følsomme)
  - tidsrummet, hvori de behandles, herunder opbevares
  - retten til at
     o anmode om berigtigelse eller sletning
     o indgive klage til Datatilsynet

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv korrigeret uden unødig forsinkelse. Du må selv tage initiativet til en sådan berigtigelse.
  Du kan ligeledes anmode om at blive slettet (”retten til at blive glemt”), dog først efter udløbet af vores lovgivningsmæssige opbevaringspligt i medfør af bogføringsloven. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

  Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

  Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os via vores cookies, skal du rette henvendelse på info@tectyldanmark.dk eller telefon 97412077. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du henvende dig samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering heroverfor.

 9. Dataportabilitet og profilering 
  Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.
  Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.
  Vi foretager i almindelighed ikke profilering, dvs. automatiserede afgørelser til brug for analyser eller lignende.

 10. Samtykke 
  Hvor samtykke er nødvendigt som behandlingsgrundlag, skal vi kunne dokumentere, at der foreligger et sådant. Derfor kræver vi altid et samtykke skriftligt.
  Et samtykke er en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse omkring en behandling af personoplysninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og såfremt det er eneste behandlingsgrundlag, vil fremtidig behandling ophøre. Vores opbevaringspligt og -ret ændres dog ikke heraf.
  Samtykket kan trækkes tilbage ved at rette henvendelse til os på de kontaktoplysninger, der er anført under pkt. 1.

 11. Generelt
  Denne cookiepolitik er baseret på kravene i ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen indeholder en række regler angående information om og samtykke til, hvilke cookies der lagres på din computer.

  Ved at besøge og anvende dette website giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik.

  11.1 Om Cookies
  En cookie er en lille tekstfil med mindre informationer, som hjemmesider gemmer på brugerens computer, smartphone eller andet it-udstyr for at kunne genkende enheden. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. En cookie kan kun læses af den hjemmeside der har oprettet den.

  Cookies identificerer din computer og ikke dig som individuel bruger.

  11.2 Hvilke typer Cookies anvender vi?

  Vi bruger sessioncookies og vedvarende cookies og teknologier, der ligner cookies. Sessioncookies er midlertidige tilgang af oplysninger, der slettes, når du afslutter din webbrowser. Vedvarende cookies er mere permanente tilgang af oplysninger, der gemmes og forbliver på din computer, indtil de slettes. Vedvarende cookies sletter sig selv efter en vis periode, men fornyes, hver gang du besøger Webstedet.*

  Vi bruger teknologier, der ligner cookies og vedvarende cookies til lagring og for at få adgang til oplysninger i browseren / enheden, som bruger lokale enheder og lokal lagring, såsom HTML5-cookies. Disse teknologier kan fungere på tværs af alle dine browsere. I nogle tilfælde kan anvendelsen af disse teknologier ikke styres af browseren, men kræver særlige værktøjer. Vi bruger disse teknologier til at gemme, for at opdage uregelmæssigheder i anvendelsen af webstedet.

  11.3 Hvad bruger vi Cookies til?
  Vi bruger Cookies til:
  - Statistik

  Måling af trafik på webstedet, blandt andet antallet af besøg, domæner de besøgende kommer fra, hvilke sider de besøgende besøger på webstedet, samt de geografiske områder de besøgende er placeret.
  - Godkendelse samt forbedring af funktionaliteten af vores websted
  - Forbinde dig til sociale netværk, såsom Facebook
  - Kvalitetssikring
  Sikre kvaliteten af anmeldelser og forhindre misbrug / uregelmæssigheder i forbindelse med at skrive anmeldelser og bruge webstedet.
  - Målrettede annoncer
  Fremvise relevante annoncer på webstedet, videnbaserede annoncer, som vi mener er af stor interesse. Vi bruger tredjeparter til at levere disse annoncer, når du besøger webstedet og andre websteder. Disse tredjeparter kan bruge Cookies alene eller andre sporingsteknologier for at indsamle oplysninger om dig, når du bruger vores websted og andre websteder.

  11.4 Periode for opbevaring
  Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

  11.5 Hvordan undgår jeg cookies?
  Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få yderligere oplysninger om hvordan du undgår cookies ved at klikke på dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering.

  Hvis du blokerer cookies fra vores side vil vores login-område ikke fungere og annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere